Nasze usługi

Wdrożenie

Współczesne projektowanie nie kończy się na opracowaniu dokumentacji. Uzyskanie odpowiednio wysokiej jakości produktu oraz terminowa realizacja przedsięwzięcia wymaga zaangażowania projektanta przez cały proces wytwarzania i montażu.

Tylko wtedy możliwe jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych na odpowiednio wysokim poziomie niezawodności przy zachowaniu racjonalnych nakładów na wykonawstwo i montaż.
 
Doświadczenia z wielu lat wykazują na duże możliwości podnoszenia walorów eksploatacyjnych elementu na etapie wykonawstwa poprzez dobór materiałów i modyfikację rozwiązań projektowych. Nie mniejsze znaczenie ma organizacja procesu wytwarzania i montażu rzutując na koszty i terminowość realizacji przedsięwzięcia.
wdrozenie_3
 
Na etapie wykonawczym zapewniamy realizację zadania w uzgodnionym terminie poprzez dobór optymalnej do potrzeb organizacji wykonawstwa, np. generalną koordynację dostaw, robót lub powołanie konsorcjum realizującego całość zakresu robót. Efektem jest minimalizacja kosztów budowy poprzez pozostawienie Inwestorowi decyzji w zakresie wyboru poszczególnych podwykonawców na podstawie zebranych i sprawdzonych ofert oraz bieżące i bezpośrednie płatności za zrealizowanie uzgodnionych dostaw i poszczególnych etapów wykonawstwa.
Jako generalny wykonawca zapewniamy nadzór techniczno – organizacyjny nad wykonawstwem fabrycznym, dostawami i montażem oraz gwarancje dla przyjętych rozwiązań i dostaw fabrycznych. Poprzez dobór wyspecjalizowanych wykonawców dla poszczególnych zespołów konstrukcyjnych, maszynowych, elektrycznych i innych oraz montażu gwarantujemy wysoką jakość realizowanego przedsięwzięcia.