Nasze usługi

PROJEKTOWANIE

Projektowanie jest istotą naszej działalności. Specyfika branży maszyn górnictwa odkrywkowego sprawia, że każde nowe przedsięwzięcie wymaga indywidualnego projektu osadzonego w realiach eksploatacyjnych i możliwościach finansowych inwestora. Staramy się aby każdy projekt był syntezą dotychczas zgromadzonej przez nas wiedzy, możliwości wytwórczych oraz wymagań i doświadczeń inwestora.

Potencjał projektowy SKW Projekt pozwala na realizację nawet największych przedsięwzięć w zakresie budowy maszyn górnictwa odkrywkowego i wyposażenia placów składowiskowych. Realizując w ostatnich latach trudne zadania projektowe (zwałowarka ZGOT-15400.120, koparka KWK-910) nasz zespół projektantów opanował nowoczesne narzędzia projektowe w zakresie pozwalającym na prowadzenie wszechstronnych analiz wytrzymałościowych w zakresie trwałości zmęczeniowej, stateczności, wytrzymałości doraźnej z wykorzystaniem modeli belkowych, powłokowych i bryłowych w zakresie liniowym i nieliniowym.

Projektując maszyny dedykowane do eksploatacji w pokładach trudnourabialnych dopracowaliśmy się metod kształtowania konstrukcji nośnej w sposób pozwalający na minimalizację karbów geometrycznych zapewniając wymaganą trwałość zmęczeniową przy racjonalnych nakładach na wykonanie konstrukcji spawanych.

Dużą wagę przywiązujemy do odporności dynamicznej konstrukcji prowadząc zawansowaną analizę dynamiczną (modalną i w zakresie odpowiedzi ustroju na wymuszenie dynamiczne) już na etapie projektu wstępnego.

Opracowywana przez nas dokumentacja obejmuje pełny zakres projektowy – od szczegółowego projektu wstępnego pozwalającego na opiniowanie proponowanych rozwiązań, poprzez dokumentację warsztatową z rysunkami detali aż po dokumentację montażową. Aktywne uczestnictwo projektantów w procesie wykonawczym oraz przy montażu obiektów pozwala na ciągłe doskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem technologiczności i racjonalizacji kosztów wykonawstwa.

Nasze kompetencje

Zaawansowane metody obliczeniowe

Projektując maszyny dedykowane do eksploatacji w pokładach trudnourabialnych dopracowaliśmy się metod kształtowania konstrukcji nośnej w sposób pozwalający na minimalizację karbów geometrycznych zapewniając wymaganą trwałość zmęczeniową przy racjonalnych nakładach na wykonanie konstrukcji spawanych. Dużą wagę przywiązujemy do odporności dynamicznej konstrukcji prowadząc zawansowaną analizę dynamiczną (modalną i w zakresie odpowiedzi ustroju na wymuszenie dynamiczne) już na etapie projektu wstępnego.