Nasze usługi

Konsulting

W trakcie kilkunastoletniej działalności projektowej rozwiązaliśmy szereg trudnych problemów wymagających skojarzenia doświadczenia z zaawansowaną analizą wytrzymałościową.

Zrealizowane z powodzeniem trudne projekty modernizacyjne maszyn podstawowych są tego szczególnym przykładem. Zdobyta wiedza i doświadczenie uprawnia nas do zaoferowania swoich usług w zakresie doradztwa i służenia pomocą przy rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych.

Dotyczy to oceny stanu technicznego maszyn o długim stażu eksploatacyjnym, wyborze metod eliminacji zagrożeń dla bezpiecznej pracy maszyn, wyborze rozwiązań mających na celu podniesienie niezawodności całych obiektów i ich elementów, obniżeniu kosztów eksploatacji i nakładów na remonty, przygotowaniu technologii trudnych operacji montażowo-remontowych. Opracowane przez nas prace o charakterze ekspertyz technicznych wyróżniają się konkretnością zawartych w nich analiz i propozycji proponowanych rozwiązań diagnozowanych problemów.