Koparka KWK-910

Nazwa

Koparka KWK-910

Miejsce pracy

Kopalnia  KWB Turów

Oddana do użytku

2006

Dane techniczne

Data Value
Naciski jednostkowe na grunt 116 kPa
Ilość gąsienic 6 pcs.
Minimalny promień skrętu 25 m
Prędkość jazdy 0-8.8 m/min
Promień załadunku 34 m
Maksymalny promień urabiania 30 m
Szerokość taśm przenośników 1800 mm
Głębokość urabiania podpoziomowego -2 m
Wysokość urabiania nadpoziomowego nominalna 15 m
Maksymalna siła obwodowa 460 kN
Moc napędu koła czerpakowego 1000 kW
Ilość wysypów 66.5 1/min
Ilość czerpaków 16 szt.
Średnica koła czerpakowego 10 m
Wydajność teoretyczna max. 4400 m3/h
Masa całkowita 1605 t

Technical data

Data Value
Average ground pressure 116 kPa
Number of crawlers 6 pcs.
Minimum turning radius 25 m
Travel speed 0-8.8 m/min
Max. length from centre of loading chute to the centre of excavator 34 m
Max. length from bucket wheel centre to excavator centre 30 m
Belt width 1800 mm
Sublevel cutting depth -2 m
Cutting height 15 m
Cutting force max 460 kN
Bucket wheel drive power 1000 kW
Number of discharges 66.5 1/min
Number of buckets 16 szt.
Bucket wheel diameter 10 m
Theoretical capacity 4400 m3/h
Service weight 1605 t

Detale

Shopping Basket