skw@skw.pl
  • Zwałowarka ZGOT-2000.50
  • Zwałowarka ZGOT-2000.50
  • 02_ZGOT2000

Zwałowarka ZGOT-2000.50

Informacje
Nazwa Zwałowarka ZGOT-2000.50
Miejsce pracy Elektrownia Turów
Oddana do użytku 1999
Dane techniczne
Szerokość taśm przenośników 1.2 m
Promień pobierania 17 m
Prędkość jazdy 6 m/min
Minimalny promień skrętu 50 m
Średnie naciski jednostkowe 73 kPa
Długość wysięgnika zwałującego 50 m
Wysokość zwałowania 12 m
Moc zainstalowana 420 kW