skw@skw.pl
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • Zwałowarka ZGOT-15400.120
  • 02_ZGOT_15400

Zwałowarka ZGOT-15400.120

Informacje
Nazwa Zwałowarka ZGOT-15400.120
Miejsce pracy Kopalnia KWB Bełchatów
Oddana do użytku 2004
Dane techniczne
Wysokość zwałowania 30 m
Długość wysięgnika zwałującego 120 m
Średnie naciski jednostkowe 79 kPa
Minimalny promień skrętu 80 m
Prędkość jazdy 6 m/min
Promień pobierania 74.5 m
Moc zainstalowana 6200 kW